mgmpjawakdr

Just another WordPress.com site

WARA – WARA February 4, 2011

1. MGMP dipunwiwiti tgl 10 Januari 2011

2. Pareng ngasta jajan piyambak-piyambak

3, Tindak MGMP katuran ngasta perangkat komplit (4-2-2011)

NGERSAKAKEN TINDAK MGMP?

1. KAMIS, 10 PEBRUARI 2011 ING SMPN 1 KANDAT

2. KAMIS,24 PEBRUARI 2011 ING SMPN 1 KANDAT

3. KAMIS, 3 MARET 2011 ING AULA DINAS

4. KAMIS.17 MARET 2011 ING AULA DINAS

5.KAMIS,23 MARET 2011ING SMP 1 KANDAT

MENAWI WONTEN EWAH – EWAHAN MUGI SAGED NAMPI  KANTHI RENANING PANGGALIH

NUWUN

Wara – wara gress

Ing mangke MGMP arsa ngawontenaken pelatihan karawitan saha kethoprak ing Aula Dikpora, kepareng para kadang ngombyongi!!

Mbenjang punapa kawiwitan?

Mangga karembag ing pepanggihan MGMP!!

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s